Kohtla-Järve, by i den nordøstlige del af Estland, 37.200 indb. (2011), heraf 21% estere; resten er mestendels russere. Byen er centrum for udvinding af olieskifer, der dels benyttes til elproduktion i nabobyen Narva, dels er råmateriale i en række af Kohtla-Järves industrier. Byen er præget af denne produktion med meget store slaggebjerge i omegnen. Der er desuden fødevareindustrier og anden letindustri. Byen har et interessant skifermuseum og en filial af kunstmuseet i Tallinn.