K. Schmidt-Phiseldeck, Kay Schmidt-Phiseldeck, 1894-1970, dansk bibliotekar, 1945-57 direktør for I.D.É. Foruden med udveksling arbejdede han som internationalt orienteret biblioteksmand bl.a. med musikkatalogisering og engagerede sig i adskillige faglige spørgsmål, ofte med skarpt formuleret stillingtagen. Han udgav en række skrifter om historieteori.