John James Audubon, 1785-1851, amerikansk tegner, maler og ornitolog. Audubon voksede op i Frankrig 1790-1803. Han beskæftigede sig oprindelig med udstopning af dyr, men koncentrerede sig fra ca. 1820 om at tegne fugle og pattedyr. 1827-39 udkom hovedværket Birds of America, der består af 435 håndkolorerede raderinger (kombineret akvatinte og stregætsning) efter Audubons akvareller af nordamerikanske fuglearter. Tavlerne kombinerer hans omhyggelige videnskabelige observationer med et betydeligt kunstnerisk talent. De enkelte fuglearter er fremstillet i æstetiske kompositioner, hvor hannen, hunnen og den omgivende flora udgør en visuel helhed. Hans bestræbelser på at gengive arterne i deres faktiske størrelse og i deres naturlige miljø blev nyskabende inden for ornitologisk illustration. Audubon blev assisteret af sine sønner Victor Gifford (1808-60) og John Woodhouse (1812-62), der også fuldførte faderens værk om pattedyr, Viviparous Quadrupeds of North America (påbeg. 1840).