Stregætsning er en radering til litografisk tryk, hvis motiv udføres med streger, der kan reproducere fx en pennetegnings karakter. Stregætsning fremkom i Danmark o. 1840. Det kaldtes dengang randtegninger og blev meget benyttet til børnebøger. Et repræsentativt eksempel er Kaalund og Lundbyes "Fabler for Børn" (1845).