HUAC, House Un-American Activities Committee, Repræsentanternes Hus' komité til undersøgelse af uamerikansk aktivitet, oprettet i 1938 som Committee to Investigate Un-American Activities, bedre kendt som Dieskomitéen, som fra 1945 blev gjort permanent under betegnelsen HUAC. Komitéen havde beføjelser til at stævne vidner, og uvillige vidner kunne sigtes for at udvise foragt for Kongressen. I 1940'erne fokuserede HUAC på kommunistisk infiltration af statsadministrationen og fagbevægelsen; dens høringer i 1947 om kommunistisk aktivitet i Hollywood (Hollywood Ten) og anklagerne mod Alger Hiss i 1948 vakte stor opsigt og bidrog til den antikommunistiske stemning i USA under den kolde krig. I 1950'erne og 1960'erne undersøgte HUAC påståede kommunistiske aktiviteter inden for uddannelsessystemet, kirken og borgerrettighedsbevægelsen. Komitéen ændrede i 1969 navn til House Internal Security Committee og blev i 1975 opløst.