Gerardus Mercator, egl. Gerhard de Kremer, 1512-1594, flamsk kartograf og en af hovedpersonerne i kartografiens historie. Han besad stor viden og udpræget talent inden for så forskellige og nyttige discipliner som landmåling, astronomi, matematik, kobberstikning og kalligrafi, og hans berømte kort over Europa (1554) og verden (1569) var banebrydende. I samtiden fik de den største betydning for skibsfarten, idet kurslinjer i Mercators projektion er rette linjer.