Mercators projektion, vinkeltro kortprojektion, der i flere hundrede år har været anvendt til søkort. Afbildningen i denne vigtigste konforme cylinderprojektion er blevet meget udbredt, fordi kurslinjer (loxodromer) afsættes som rette linjer. Se kortprojektioner.