Frostating var et af Norges fire lagting i middelalderen. Frostating var en slags landsting for det nordlige Norge; det omfattede i begyndelsen området om Frosta nordøst for Trondheim, men blev senere flyttet til denne by. Tinget gav navn til Frostatingsloven, der før Magnus Lagabøters Landslov gjaldt i Frostatings lagdømme. Loven kendes i en redaktion fra 1260'erne; den indeholder bestemmelser, som formentlig stammer fra 1100-tallet, samt bestemmelser fra 1200-tallet.