Magnus Lagabøters Landslov, norsk lov, der i 1274-76 blev vedtaget på de fire lagting i Norge. Loven, der indebar en modernisering af norsk ret, afløste landskabslovene og skabte retsenhed i riget. En mindre revision af loven blev gennemført 1604 med Christian 4.s Norske Lov, og den gjaldt indtil Christian 5.s Norske Lov fra 1687.