Erik - udvalgt konge, ca. 1307-1332, udvalgt konge, søn af Christoffer 2. og Eufemia. Erik anerkendtes 1321 som tronfølger og kronedes 1324. I 1326 støttede han faderen under opstanden imod ham, men blev taget til fange. Efter løsladelse 1329 deltog han i 1331 i Slaget ved Slesvig, hvorunder Christoffer 2. tabte til grev Gerhard af Holsten. På flugten styrtede han og døde kort efter.