Engelbert Dollfuß, 4.10.1892-25.7.1934, østrigsk politiker. Dollfuß var uddannet jurist og økonom, i 1931 blev han landbrugsminister og 1932 forbundskansler. Dollfuß var eksponent for austrofascismen, dvs. ønsket om et nationalt østrigsk autoritært styre med forbillede i den italienske fascisme. Han bekæmpede den stortyske Anschlußbevægelse, og med oprettelsen af den såkaldte Vaterländische Front i maj 1933 skabte han grundlaget for opbygningen af en autoritær, stænderagtig samfundsordning i skarp afgrænsning til det østrigske socialdemokrati, SPÖ. Han ensrettede det politiske liv ved at forbyde såvel det kommunistiske som det nazistiske parti og nedkæmpede SPÖ med februaropstanden 1934. I maj 1934 påbegyndtes opbygningen af en østrigsk stænderstat, hvori Vaterländische Front overtog de politiske partiers plads og blev eneste legale politiske bevægelse i det austrofascistiske regime. Trods skærpet indenrigspolitisk kurs lykkedes det ikke Dollfußstyret at standse nazisternes terror, og Dollfuß blev myrdet under det tyskstøttede nazistiske kupforsøg i juli 1934.