Elsa Köhler, 1879-1940, østrigsk pædagog og psykolog, docent ved Wiens Pædagogiske Institut 1922-33, tillige ansat ved Bundeserziehungsamt für Mädchen i Wien 1921-34. Som modstander af de fascistiske tendenser i tiden opholdt Elsa Köhler sig i Sverige 1920-21 og 1933-38. Hun arbejdede med at udvikle aktivitetspædagogiske synspunkter, som derved fik en fremtrædende plads i Norden, og forskede desuden i børne- og udviklingspsykologi. Blandt hendes værker bør nævnes Die Personlichkeit des dreijährigen Kindes (1926) og Aktivitätspädagogik (1936).