Edwin Jessen, 1833-1921, dansk filolog. Fælles for Jessens arbejder var en skarpt kritisk holdning til rådende anskuelser og en bidsk udtryksform. Hans lille Dansk Sproglære (1868) rummer originale synspunkter, mens gold polemik skæmmer hans større Dansk Grammatik (1891) og til dels Dansk etymologisk Ordbog (1893), der var den første af sin art i Danmark.