Den Store Landbokommission var en kommission, som blev nedsat den 27. juli 1786 til undersøgelse af og fremsættelse af ændringsforslag til fæstebøndernes og godsejernes indbyrdes forhold; den blev formelt ophævet i 1816.

Deltagerne

Initiativet til Den Store Landbokommission blev taget af præsidenten for Rentekammeret, Christian Ditlev F. Reventlow, og støttedes aktivt af kronprins Frederik (6.). Kommissionen blev sammensat af personer fra centraladministrationen, juridisk sagkyndige, repræsentanter for landbruget, dvs. godsejere, en militært sagkyndig samt en sekretær.

Med tiden skete der flere udskiftninger; blandt de første medlemmer var foruden Reventlow, der var medlem i hele perioden, B.W. Luxdorph, John Erichsen, V.A. Hansen (1744-96), som også sad i Den Lille Landbokommission, samt Christian Colbiørnsen, der var sekretær.

Den Store Landbokommissions opgaver

Kommissoriet var vidtgående, og medlemmerne kunne i realiteten beskæftige sig med alle sider af bondestandens situation; stavnsbåndets ophævelse blev formuleret som en af arbejdsopgaverne.

Kommissionen arbejdede effektivt fra efteråret 1786 til foråret 1788 og fremkom med forslag, der resulterede i to forordninger af 8.6. 1787, den ene om fæstebøndernes rettigheder og pligter, hvis tekst især skyldtes Colbiørnsen, den anden om godtgørelse til bønderne, hvis en husbond fratog dem jord. Desuden udstedtes forordningen af 20.6.1788 om stavnsbåndets ophævelse. Colbiørnsen var en effektiv leder af kommissionens virksomhed, mens Reventlow selv bidrog afgørende til forarbejderne til stavnsbåndets ophævelse.

Efter en pause i kommissionsarbejdet tog man ved udgangen af 1790 fat på en ny ordning for politiet, og på baggrund heraf indførtes den 25.3. 1791 en forordning om god ordens opretholdelse ved hoveriet samt en politiforordning. Man arbejdede derefter mere spredt med hoverispørgsmålet og forberedte den endelige forordning om hoveriet, der kom den 6.12.1799.

Den Store Landbokommissions politisk afgørende indsats lå i de første år, hvor man udgav Den for Landboevæsenet nedsatte Commissions Forhandlinger I-II (1788-1789). Kommissionen virkede formelt frem til 1816, men trådte ikke sammen efter 1802.

Læs mere i Den Store Danske:

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig