Fæstebonde, bonde, som lejer et brug mod betaling af landgilde, hoveri m.m. Var opr. på livstid og udviklede sig til arvefæste. I Danmark kendt fra 1300-t. Endeligt afskaffet 1919.