Den Preussiske Landret er tysk lov af 1794 gældende for de fleste af de områder, som hørte under den preussiske krone. Initiativet til loven blev taget af Frederik 2. af Preussen i 1780, men overdrog til storkansler greve J.H.C. von Carmer at lede lovarbejdet. Den ledende kraft i arbejdet blev Carmers nære medarbejder, juristen C.G. Svarez (1746-1798).

Faktaboks

Også kendt som

Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten, ALR

Kongens ønske var, at der skulle tilvejebringes en kodifikation, så de hidtil spredte, ubestemte og tvetydige love blev samlet og udformet med den størst mulige præcision og tydelighed. Det indebar et krav om, at loven skulle affattes i et sprog, der var forståeligt for undersåtterne, hvilket vil sige tysk og ikke latin, som ellers havde været retssproget.

Grundlaget for Landretten var romerretten i den form, som den var blevet anvendt i Tyskland, samt preussisk lovgivning og tysk sædvaneret. I systematisk henseende er Landretten præget af naturretten, som den var behandlet af de tyske jurister Samuel Pufendorf, Christian Thomasius og Christian Wolff. Selv om det oprindelige mål var en kodifikation af gældende ret, blev der under lovarbejdet også lagt vægt på at udforme nye regler i overensstemmelse med naturrettens og oplysningstidens idéer om borgerens rettigheder over for samfundet. Landretten kom derfor i et vist omfang til at stå som udtryk for oplysningstidens tanker om, at fyrstens magt skulle være bundet af loven, og at loven skulle sikre borgernes rettigheder over for staten.

Den oplyste enevældes ønske om at regulere alle tænkelige forhold resulterede i en lov på ca. 17.400 paragraffer, der omhandlede privatret, strafferet, de enkelte stænders ret samt forvaltningsretlige emner. Lovens omfang betød, at den var vanskelig at anvende, og selv om oplysningstidens tanker var at finde, var det stadig en lov for et stændersamfund, hvor adel, borgere og bønder havde forskellige rettigheder og pligter.

Landretten er gradvis blevet ophævet ved senere tysk lovgivning, herunder Bürgerliches Gesetzbuch fra 1896, der var en lovbog for hele det genskabte tyske kejserrige.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig