Johann Heinrich Kasimir von Carmer var en preussisk storkansler. Efter at have gennemført en vellykket reform af det schlesiske justitsvæsen blev von Carmer i 1779 af Frederik 2. den Store udnævnt til preussisk storkansler og betroet også at reformere det forældede preussiske justitsvæsen. Reformværket blev først fuldendt, da hans embedstid udløb i 1795; det blev grundlæggende for Preussens justitssystem frem til sidste halvdel af 1800-tallet.