Den Gossnerske Mission, tysk missionsselskab, stiftet af Johannes E. Gossner (1773-1858), der havde været katolsk præst, men som i 1826 havde konverteret til den evangelisk-lutherske kirke og i 1829 blev præst i Berlin. Fra 1836 uddannede han lægmænd, mest håndværkere, til missionærer; han nåede at udsende 141 missionærer til flere lande. Efter Gossners død blev arbejdet fortsat af en bestyrelse (kuratorium) i Berlin; dog blev princippet om korttidsuddannede missionærer, der delvis underholdt sig selv, efterhånden opgivet. Missionsarbejdet, der oprindelig var meget spredt, blev koncentreret til områder i Indien og fik navnlig stor fremgang blandt stammefolket kolerne i Nordindien med kirkedannelse til følge.