Nam, ifølge landskabslovene et tvangsmiddel, som en fordringshaver kunne benytte over for en skyldner, der ikke opfyldte sin forpligtelse. Nam kunne kun ske i henhold til dom og bestod i, at fordringshaveren bemægtigede sig noget af skyldnerens løsøre, fx kreaturer, og derved etablerede en tilbageholdsret som pression over for skyldneren, indtil denne opfyldte sin forpligtelse. Efter Christian 5.s Danske Lov af 1683 fik nam karakter af udlæg.