Daniel Adzer, Daniel Jensen Adzer, 1732-1808, dansk medaljør. Uddannet som guldsmed, men lærte stempelskærerkunsten i Paris 1754-57. Som hofmedaljør fra 1760 var han indtil ca. 1785 den ledende danske medaljør. Han udførte mange officielle medaljer, fx i anledning af Christian 7.s salvning 1767, for Landhusholdningsselskabet 1769 og i anledning af Indfødsretten 1776. Desuden portrætmedaljer over bl.a. J.H.E. og A. P. Bernstorff (1772 og 1793), Jacob Langebek (1775) og P. F. Suhm (1797) samt Københavns Universitets prismedalje (1793).