J.H.E. Bernstorff

Johan Hartvig Ernst Bernstorff (1712-1772). Kunstner: J.C. Schlotterbeck. Det Kongelige Bibliotek.

.

Artikelstart

J.H.E. Bernstorff, Johan Hartvig Ernst Bernstorff, 13.5.1712-18.2.1772, dansk udenrigsminister. Bernstorff tilhørte en tysk adelsslægt og var født i Hannover. Efter en omfattende uddannelsesrejse i Europa gik han i 1732 i dansk diplomatisk tjeneste og udnævntes i 1751 til udenrigsminister, idet han samtidig fik sæde i konseilet (kongens råd).

Hans udenrigspolitik er blevet karakteriseret som en konsekvent freds- og neutralitetspolitik med ønsket om at holde Danmark uden for periodens europæiske storkrige. Denne idealistisk betonede opfattelse holder dog ikke ved nærmere prøvelse. Hans politik må ses i forhold til periodens to hovedmål for dansk udenrigspolitik: for det første at opnå en løsning på det gottorpske spørgsmål og for det andet at opretholde den svenske stænderforfatning af 1718 og modvirke enevældens genindførelse i Sverige for derved at hindre svensk aggression.

Disse mål blev søgt realiseret ved at indgå alliancer og, hvis det var formålstjenligt, ved alliancemæssige nyorienteringer. Således skiftede Danmark i 1765 fra en fransk alliance til en russisk. For at opnå disse mål var Bernstorff rede til at intervenere i andre landes indre anliggender og ved flere lejligheder, hvor det skønnedes hensigtsmæssigt selv at påbegynde krig.

Freds- og neutralitetspolitik i moderne forstand var Bernstorffs udenrigspolitik således ikke. Han var medlem af Kommercekollegiet, hvor han virkede for en ortodoks merkantilistisk politik. I 1770 blev han udmanøvreret af Struensee, mistede sine statsembeder og forlod landet.

Bernstorff udøvede en omfattende mæcenvirksomhed over for tyske forfattere og kunstnere i København, og hans gods umiddelbart nord for hovedstaden var foregangssted for landboreformer.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig