Bregentved

Bregentved s hovedbygning fremtræder med en barok iklædning, som arkitekten Axel Berg gav den i slutningen af 1800-t. Her ses østfløjen fra den landskabelige have, anlagt med kanaler og damme, broer og statuer.

.

Bregentved. Parti fra haven i fransk stil.

.

Bregentved. Hovedbygningen med østfløjen tv.

.

Bregentved.

.

Bregentved.

.

Artikelstart

Bregentved, hovedgård ved Haslev. Bregentved nævnes 1319 i Erik Menveds testamente, hvori han skænkede den til Ringsted Kloster. Fra slutningen af 1300-t. var gården i adelseje, bl.a. slægten Krognos i 1500-t. I 1718 blev den købt af Frederik 4., og 1746 skænkede Frederik 5. Bregentved til A.G. Moltke, hvis slægt siden har ejet den; han oprettede grevskabet Bregentved (1750-1922), der også omfattede hovedgårdene Juellinge og Turebyholm. A.G. Moltke indførte kobbeldrift i grevskabet efter holstensk forbillede, hvor gårde blev udflyttet til overdrev, og tidligere udyrket jord blev bearbejdet. Moltke indførte også kløveravl efter holstensk forbillede.

Faktaboks

Etymologi
Navnet Bregentved kendes fra 1410 som Brægnethwet, af bregne og -tved 'rydning'.

Det nuværende trefløjede slot er opført af arkitekten Axel Berg 1886-91 i en historicistisk barokstil. Af den tidligere hovedbygning fra 1600-t. er bevaret en fløj med et kapel fra 1731, formentlig indrettet af Lauritz de Thurah og med arbejder af billedhuggeren J.F. Hännel. Denne hovedbygning blev ombygget til et trefløjet rokokoanlæg af G.D. Anthon efter udkast af Eigtved fra 1749.

A.G. Moltke lod i 1760'erne haven anlægge af N.-H. Jardin i fransk stil, men den erstattedes omkring 1835 af en landskabelig have. Fra Jardins haveanlæg stammer nogle runddele, en lindeallé og sporene af et parterre, omgivet af kanaler, samt et kaskadeanlæg, der blev restaureret i 1994. Nogle vaser og Frederik 5.s obelisk (1770) af Johs. Wiedewelt hidrører også fra dette anlæg ligesom en figur af sabinerindernes rov efter Giambologna. I haven står også en statue af A.W. Moltke, udført af H.V. Bissen 1858-59. Parken er åben for offentligheden på visse dage.

Bregentved Gods omfatter 6246 ha (2010), heraf halvdelen skov.

Bregentveds hjemmeside

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig