Belgien - historie, I 57 f.Kr. erobrede Julius Cæsar det nuværende belgiske område, som da var beboet af keltiske folk (belgere). Området blev romersk provins under navnet Gallia Belgica, og latinsk sprog og kultur blev efterhånden dominerende. Fra midten af 300-t. e.Kr. trængte germanske stammer, frankere, ind i provinsen. Herved opstod den sproggrænse, der stadig fra øst til vest løber gennem Belgien. Nord for linjen sejrede de germanske sprog, som senere blev til nederlandsk, mens latin, der senere blev til fransk, bevarede sin position syd for. I de følgende århundreder kristnedes området og blev geografisk og kulturelt centrum for Frankerriget under Karl den Store, der regerede 768-814.