Axel Thue var en norsk matematiker. Han var professor i rationel mekanik ved Oslo Universitet fra 1903 til sin død. Hans vigtigste forskningsbidrag falder dog inden for talteori med bidrag til diofantiske approksimationer og diofantiske ligninger. Et af hans hovedresultater er, at hvis \(f(x,y)\) er et homogent, irreducibelt polynomium med heltalskoefficienter og af grad mindst 3, har ligningen \(f(x,y)=c\) for ethvert helt tal \(c \neq 0\) kun endeligt mange heltalsløsninger.