Oslo Universitet

Oslo Universitet, egl. Universitetet i Oslo. Oslo Universitet er målt i studenterantal i slutningen af 1990'erne Nordens største universitet med ca. 39.000 studenter; antallet af videnskabelige medarbejdere er ca. 2000.

Ønsket om et norsk universitet blev fremsat på det sidste norske stændermøde i 1661. Det blev dog først oprettet i 1811 ved kongeligt reskript efter årtiers debat i såvel Norge som Danmark og fik efter grundlæggeren, Frederik 6., navnet Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitas regia Fredericiana); i 1939 blev navnet ændret til Universitetet i Oslo. Universitetet var først tænkt placeret i Kongsberg, men flyttede allerede i 1812 til Oslo. Begyndelsen var beskeden. Lærerkorpset bestod af fem professorer og en lektor, da undervisningen af de første 17 dimitterede studenter begyndte i 1813 i lejede lokaler. Først i 1852 var de tre storslåede universitetsbygninger på Karl Johan færdige.

Efter århundredskiftet blev pladsen i Oslo for trang, og i 1923 vedtog man Blindernplanen, hvorefter universitetets virksomhed siden 1931 gradvis er flyttet til Blindern uden for Oslo.

Oslo Universitet blev i 1811 oprettet med de traditionelle fire fakulteter: teologi, jura, medicin og filosofi. I 1861 blev naturvidenskaberne organiseret som et eget fakultet. Siden 2. Verdenskrig er tilkommet yderligere tre fakulteter. I 1959 blev Tandlægehøjskolen inkorporeret som Det Odontologiske Fakultet, i 1964 oprettedes Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og i 1996 Det Uddannelsesvidenskabelige Fakultet.

Oslo Universitet spillede i 1800-t. en vigtig rolle i den kulturelle, sproglige og politiske selvstændiggørelse af det norske samfund, der fulgte efter Eidsvollforfatningen 1814. Det er ved udgangen af 1900-t. et fuldt udbygget universitet på internationalt niveau. Dets mere end 100 institutter og centre mv. danner rammen om undervisning og forskning. Hertil kommer, at størsteparten af de historiske, kultur- og naturhistoriske museer i Oslo hører under universitetet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig