Matematiker, (af lat. mathematicus, gr. mathematikos), videnskabsmand hvis fag er matematik; person, som studerer matematik; gymnasiast på matematisk linje.