Angelos, byzantinsk adels- og kejserslægt, som nedstammede fra Konstantin Angelos, gift med Theodora, datter af kejser Alexios 1. Komnenos. Til dynastiet hørte kejserne Isak 2. (1185-95 og 1203-04), Alexios 3. (1195-1203) og Alexios 4. (1203-04) samt de græske regenter i Epiros og Thessaloniki efter 1204.