Ambroise Paré, 1510-1590, fransk kirurg, der er blevet kaldt den videnskabelige kirurgis fader. Han var oprindelig barberkirurg (se barber) og blev i 1537 feltskær. Indtil da havde det været sædvane at udbrænde skudsår med kogende olie, men da olien under et felttog slap op, forbandt Paré de sårede med en almindelig sårsalve, hvilket viste sig at give en langt bedre virkning. Ved et felttog i 1552 anvendte han for første gang underbinding af de blødende blodkar ved store knusningslæsioner og amputationer i stedet for den hidtil anvendte behandling med rødglødende jern og opnåede også her langt bedre resultater. Han udgav flere anatomiske og kirurgiske lærebøger på fransk, hvilket i begyndelsen blev latterliggjort, da det var sædvane at publicere på latin. Paré tjente som livkirurg under de franske konger Henrik 2., Frans 2., Karl 9. og Henrik 3.