Frans 2., 1544-1560, konge af Frankrig 1559-60, søn af Henrik 2. og Katarina Medici. Efter sin fars pludselige død overtog Frans som 15-årig regeringsmagten. Hans korte regeringstid blev domineret af den katolsksindede adelsslægt Guise, og da huguenotterne i marts 1560 søgte at bortføre Frans 2. for at stække Guisernes magt (se Amboise-sammensværgelsen), begrænsede han huguenotternes rettigheder. Han døde samme år, men hans kortvarige regeringstid var et forvarsel om det kommende religiøse og magtpolitiske opgør.