Henrik 2., Henri, 1519-1559, konge af Frankrig fra 1547. I flere henseender videreførte Henrik 2. faderens, Frans 1.s, politik. Han fortsatte reformerne af administrationen og skabte grundlaget for ministerielle departementer og intendanter. Kongemagten blev styrket betydeligt, og forfølgelsen af huguenotterne tog til. Han genoptog krigen mod habsburgerne for at bryde deres ring omkring Frankrig. Denne politik lykkedes ikke; Frankrig beholdt ved freden i Cateau-Cambrésis i 1559 bispedømmerne Metz, Toul og Verdun samt Calais, som var blevet erobret fra England, men Henrik 2. måtte frafalde sine krav på Italien. Freden blev befæstet ved ægteskabet mellem Filip 2. af Spanien og Henrik 2.s datter Elisabeth. Under brylluppets turneringer blev Henrik 2. dødeligt såret. Tre af hans sønner med Katarina Medici, Frans 2., Karl 9. og Henrik 3., efterfulgte hinanden på tronen.