Alexander 3., 1241-1286, konge af Skotland fra 1249; gift med Margrete (d. 1275), datter af Henrik 3. af England. Alexander erhvervede i 1266 ved traktaten med Norge i Perth Hebriderne og Man. Han døde uden overlevende børn, så Skotland overgik til hans datterdatter Margrete (d. 1290), hvis far var kong Erik 2. Præstehader af Norge.