Erik 2. Magnusson Præstehader, 1268-15.7.1299, konge af Norge fra 1280, søn af Magnus 6. Lagabøter og dronning Ingeborg, Erik 4. Plovpennings datter. Ved Eriks kroning overtog en formynderregering kongemagten. Formynderregeringen bragte kronen på kollisionskurs med kirken, hvilket gav Erik hans ufortjente tilnavn. Konflikten med kirken i 1280'erne fulgtes af strid mellem norske og danske stormænd i 1290'erne; den endte med våbenstilstand 1295. Eriks støtte til den danske kong Erik 5. Klippings angivelige mordere ødelagde forholdet mellem Erik Klippings søn Erik 6. Menved og ham.