Accademia dell'Arcadia, litterært akademi i Rom, grundlagt af 14 stiftende medlemmer i 1690 efter den svenske dronning Kristinas død (1689); i hendes salon havde stifterne før mødt hinanden. Akademiet eksisterede til 1925, men havde sin storhedstid især i 1700-t.s første halvdel, da det var toneangivende i Italiens litterære liv, med Pietro Metastasio og Paolo Rolli som de berømteste medlemmer. Akademiet fik udgivet 13 samlinger med digte, den sidste i 1790. Det repræsenterede først og fremmest reaktionen mod barokkens stilistiske udskejelser og stod for en digtekunst, der skulle bygge på rationalitet i indholdet og på klassiske dyder som klarhed og elegance i formel henseende.