Pietro Metastasio, egl. Trapassi, 1698-1782, italiensk lyriker og dramatiker, skaberen af det heroiske syngespil, en uhyre populær musikdramatisk genre i 1700-t.s Europa. Allerede som en dreng af folket blev han dyrket som "improvisator" i Roms saloner og indført i det ledende, klassicistiske litterære akademi "Arcadia". Efter gennembruddet med Didone abbandonata (1724, da. Den forladte Dido, 1762, musik af Domenico Sarro) fulgte andre følsomt-melodiske, i realiteten helt uheroiske moderniseringer af den klassiske tragedie i en fin balance mellem tekst og musik, bl.a. Siroe (1726) og Artaserse (1730); en arie resumerer kort den dominerende tone i den foregående dialog mellem kontrasterende følelser, fordelt på typiske personer. Alene sidstnævnte blev i årene 1753-60 oversat tre gange til dansk, bl.a. af Ludvig Holberg (trykt i Den danske Skueplads, 1754). I 1730 blev Metastasio inviteret som "kejserlig digter" til hoffet i Wien, hvor han virkede livet ud. Blandt de 11 melodramaer fra glansperioden 1730-40 er L'Olimpiade (1733, da. Olympiade, 1754) mest beundret for den perfekte symmetri og kendt især gennem Pergolesis og Vivaldis operaer. Adskillige store komponister har i øvrigt sat hans tekster i musik, bl.a. Händel, Gluck og Mozart.