Italiensk litteratur

Den italienske litteratur er særegen ved allerede i 1300-tallet at nå et højdepunkt, der ikke er overgået siden, og som trods landets politiske opdeling med det samme etablerede en fælles national tradition. Det skete med tre også i europæisk litteratur enestående værker, Dantes epos Den Guddommelige Komedie, Boccaccios novellesamling Dekameron og Petrarcas digtsamling Il Canzoniere, alle skrevet på florentinsk folkesprog over en periode på kun 50-60 år i første halvdel af 1300-tallet. Hele artiklen

Ny artikel