2015-målene var FN's hovedmålsætninger for udvikling frem til år 2015.

De otte mål (se nedenfor) blev vedtaget af alle FN's medlemslande i 2000 i den såkaldte Millennium-erklæring, men blev først endeligt fastlagt med delmål og indikatorer i årene efter.

Fokus på udryddelse af ekstrem fattigdom

2015-målene havde fokus på udryddelsen af ekstrem fattigdom gennem skabelsen af et globalt partnerskab. Målene skulle være nået inden 2015.

Der skete generelt gode fremskridt for de otte mål, og det var med til at skabe den optimisme der dannede baggrund for vedtagelsen af de næste og endnu mere ambitiøse mål, Verdensmålene (Sustainable Development Goals) i 2015.

Den ekstreme fattigdom faldt fra 1,9 milliarder mennesker i 1990 til 836 millioner i 2015, hvilket var mere end en halvering. Det lykkedes ikke at få alle verdens børn i skole, men andelen af børn der blev indskrevet i grundskolen steg fra 83 procent i år 2000 til 91 procent i 2015, og to tredjedele af verdens lande havde sikret, at lige mange piger og drenge kom i skole.

Børnedødeligheden faldt til under halvdelen over 25 år fra 90 ud af hver 1000 nyfødte børn til kun 43, så det var også en opmuntrende fremgang selv om målet var at reducere med to tredjedele. Det samme var tilfældet for mødredødeligheden.

HIV/AIDS

Udbredelsen af HIV/AIDS blev heller ikke stoppet, men antal nye HIV infektioner faldt med 40 procent fra 2000 til 2013. Andelen af mennesker der ikke havde adgang til rent drikkevand faldt med over halvdelen, endda fem år før målet skulle være nået.

Et andet positivt resultat var at den samlede udviklingsbistand steg med 66 procent (i real værdi) fra 2000 til 2014.

Det var således ikke alle målene der blev nået, men der skete betydelige fremskridt i perioden.

De otte mål og delmål

1. Halvere sult og fattigdom

 • Halvere andelen af verdens befolkning som lever for under syv kroner (1.25 USD) om dagen inden 2015.
 • Opnå fuld produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle, inklusiv kvinder og unge mennesker.
 • Halvere andelen af verdens befolkning, der lever i hungersnød inden 2015.

2. Få hele verden i skole

 • Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

3. Øge ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders rettigheder

 • Opnå fuldkommen ligestilling på grundskoleuddannelserne inden 2015 og på alle uddannelsesniveauer inden 2015. Fremme kvinders ligestilling i erhvervslivet og i nationale forsamlinger.

4. Mindske børnedødeligheden

 • Mindske dødeligheden blandt børn under fem år med to tredjedele inden 2015.

5. Mindske mødredødeligheden

 • Mindske dødeligheden blandt mødre med tre fjerdedele inden 2015.
 • Opnå adgang til reproduktiv sundhed for alle kvinder.

6. Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme

 • Bremse og reducere udbredelsen af HIV/AIDS inden 2015.
 • Bremse og reducere udbredelsen af malaria og andre svære sygdomme inden 2015.

7. Sikre et bæredygtigt miljø

 • Integrere principper om bæredygtig udvikling i landepolitikker og programmer inden 2015, så vi kan vende den nuværende udvikling, som viser et tab af naturressourcer.
 • Bremse tab af biodiversitet og opnå en markant reduktion inden 2015.
 • Inden 2015 at halvere andelen af mennesker, der lever uden adgang til rent drikkevand, og som mangler ordentlige sanitære forhold.
 • Opnå markant fremgang i levevilkårene for mindst 100 millioner mennesker, der lever i slumområder inden 2020.

8. Skabe øget globalt samarbejde

 • Øge samarbejdet om bistand, handel og gældseftergivelse.
 • Imødekomme særlige behov i udviklingslande, lande uden adgang til havet samt småstatsøer under udvikling.
 • Videreudvikle et åbent, regelbundet, forudsigeligt og ikke-diskriminerende handels- og finanssystem.
 • Yde gældslettelse til udviklingslande én gang for alle.
 • Fremskaffe billig adgang til essentiel medicin i udviklingslande i samarbejde med medicinalfirmaer.
 • Øge adgangen til de fordele som nye teknologier, især information og kommunikation, fører med sig i samarbejde med den private sektor.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig