Runologi

Runologi er videnskaben om runer og runeindskrifter, som primært på sprogvidenskabelig basis arbejder dels med tolkningen og dateringen af den enkelte indskrift, dels med runernes udvikling og brug i tid og rum i tæt samarbejde med især arkæologi og historie. I Danmark blev runologien grundlagt i 1600-tallet af Ole Worm og var fra slutningen af 1800-tallet navnlig centreret om de store tekstudgaver ved Ludvig Wimmer og senere Lis Jacobsen og Erik Moltke. Hele artiklen