Eggjastenen er en runesten fra Vestnorge. Stenen med indskrift var anbragt over et gravkammer fra omkring 700. Med sine op mod 200 runer er indskriften den længste kendte med de ældre runer. Indholdet er mytisk-rituelt og vanskeligt at tolke.