Alstadstenen er en norsk rune- og billedsten fra vikingetiden, nu i Oslo. Den er rejst af Jorunn over hendes mand, men senere genbrugt til minde om en mand, som døde på togt til Gardar (Rusland).