Ruthwellkorset er et over 5 m højt, rigt dekoreret stenkors i kirken i Ruthwell i Skotland. Korset, der stammer fra 700-tallet, har korte billedtekster med forskellige bogstavtyper og en lang indskrift, som er skrevet med angelsaksiske runer og beretter om Kristi død i en tekst, som er hentet fra et oldengelsk digt.