Stjerneudvikling handler om, hvordan stjerner opstår, udvikles og ender. Videnskaben herom dækker mange emneområder, fra astronomiske observationer til fysikkens fusionsprocesser og viden om elementarpartikler, og den bidrager til kosmologiens helhedsbillede af Universets struktur og historie. Hele artiklen