Jordskin.
Jordskin opstår, når Solens lys reflekteres af Jordens overflade og svagt oplyser Månens mørke side.
Af /Public domain, via Wikimedia Commons.
Licens: CC BY 2.0

Jordskin er det lys fra Jorden, der falder på Månen. Jorden reflekterer solskin fra de hvide skyer, is og sne samt i varierende grad fra ørkener, skove og havet og selve atmosfæren, hvor molekyler og aerosoler spreder lys.

Nogle dage før og efter nymåne er jordskinnet på måneskiven synligt som et svagt askegråt lys henover Månens mørke side.

Jordskin ses bedst ved nymåne

Jordskin på Månen, tegnet af Leonardo da Vinci, i 1510.

Jordskinnet kan især ses ved nymåne, fordi Jorden da, set fra Månen, oplyses mest af Solen. Formentlig var renæssancekunstneren og videnskabsmanden Leonardo da Vinci en af de første, der nedskrev den rigtige forklaring på, hvordan jordskinnet opstår. Hans fine tegning og forklaringen er i da Vincis samling af videnskabeligt materiale, Codex Leicester, som blev udgivet i 1510.

Jordens albedo

Jorden.
Jorden set fra Apollo 17 i 1972. De hvide områder har langt højere albedo - refleksion - end de mørke. Således har nyfalden sne en albedo på ca. 90%, mens marker har en albedo på 15-30%.
Af .
Licens: Public domain

Idet intensiteten af jordskinnet fortæller om Jordens evne til at reflektere lys, og fordi klimaet styres af energibalancen mellem ind- og udgående energistrømme, kan målinger af jordskinnets styrke bruges til at bestemme Jordens refleksionsevne, også kaldet albedoen, og dermed klimavariationer.

Måling af Jordens albedo

Man har siden 1920'erne forsøgt at måle jordskinnets styrke kvantitativt, netop med henblik på at bestemme Jordens albedo. Franske astronomer – Danjon, Dubois og andre – opretholdt frem til 1950'erne et program, hvor de observerede jordskinnet og indsamlede målinger.

De tekniske muligheder var dengang begrænsede, og målemetoden bestod af menneskelig vurdering af forholdet mellem Månens lyse og mørke side – hjulpet på vej af af hensigtsmæssig optik og apparatur. Netop forholdet mellem intensiteten af belysningen på Månens lyse og mørke side kan vise sig at være proportionalt med Jordens albedo. Dette forhold måles i dag via digitale fotografier af hele Månens skive.

Jordens refleksionsevne aftager

Albedo.
Målt over de seneste 20 år er Jordens albedo faldet med godt 1%. To data-kilder ses her; den blå graf viser, hvad jordobserverende satellitter har målt, og den sorte graf viser målinger foretaget med jordskinsmetoden. Det grå bælte viser usikkerheden på jorskinsmetodens tal - dem fra satellitter er lidt mindre.
Af .
Licens: Public domain

Systematiske observationer er blevet gennemført siden 1990'erne til i dag, og de bekræfter, hvad jordobserverende satellitter også viser – nemlig at Jordens refleksionsevne har aftaget lidt (ca. 1%) i de sidste 20 år.

Måling af jordskin anvendt i klimaforskningen

Relationen mellem denne observation – at Jordens refleksionsevne aftager – og nutidige klimaændringer er genstand for forskning. Formentlig skyldes faldet i Jordens refleksionsevne, og dermed dens nedsatte evne til at afvise energi fra Solen, at atmosfæren indeholder færre menneskeskabte aerosoler.

Menneskeskabte aerosoler

Menneskeskabte aerosoler stammer bl.a. fra sulfatpartikler, der dannes, når vi bruger svovl-holdigt fossilt brændsel. Da man de seneste ca. 20 år har udskiftet billig og beskidt kul og olie med renere olie og kul og naturgas, udledes der nu færre aerosoler. Det bevirker, at skjoldet mod det indkomne sollys er blevet svagere, og mere sollys strømmer ind i Jordens klimasystem. Samtidig udledes der mere CO2, hvilket holder på Jordens varme – drivhuseffekten.

Uafhængige målinger

Målingen af jordskinnet kan således bidrage til klimaforskning. Da metoden er uafhængig af den gængse målemetode baseret på satellitter i rummet, er den vigtig at vedligeholde og udvikle, fordi gentagne og uafhængige målinger er en grundpille i forskningsfilosofi og eksperimentdesign.

Månens spredte lys forurener målingerne

Som alle målemetoder har også jordskinsmetoden sine svagheder, med da de er anderledes og uafhængige af de problemer, der er ved brugen af satellitter, er disse svagheder værd at arbejde med og søge at formindske.

Måleproblemer i jordskinsmetoden

Et af de største måleproblemer i jordskinsmetoden er, at den stærkt oplyste side af Månen spreder sit lys ud over hele måneskiven, hvorved princippet med at måle forholdet mellem belysningen på den mørke og den lyse side til dels sættes ud af spil. For at bekæmpe denne svaghed forsøger man at enten fjerne det spredte lys fra målingerne eller at undgå det helt.

Hvor kommer det spredte lys fra?

Månen, 2012.
Månen set fra observatoriet på bjerget Mauna Loa på Hawaii i 2012. Om Månens lyse side ses en stærkt lysende glorie af spredt lys.

Det spredte lys udgøres af lys fra måleinstrumenterne, der kan have støvet eller ridset optik, ligesom fundamental diffraktion grundet instrumentets åbningsdiameter og aerosol-spredning i atmosfæren kan have indflydelse.

Diffraktion og optik

Diffraktion fra instrumentets objektiv kan kun mindskes ved at bruge optik med et lille f-tal (lille forhold mellem optikkens diameter og brændvidde). Optik med ridser osv. bør undgås, og endelig er der det atmosfæriske bidrag til lys-spredning, der skyldes molekyler og aerosoler.

Molekyler og aerosoler

Molekyler spreder lys i en bred vinkel og er grunden til himlens blå farve. Aerosoler er større, og de spreder lyset i en mere spids vinkel fremad. Effekten af aerosolspredning (også kaldet Mie-spredning) kan klart ses i billeder af Månen, selv set fra et observatorium, der ligger oppe på et bjerg, over en væsentlig del af atmosfæren.

Andreas Mogensens fotograferer jordskin

Andreas Mogensen på rumstationen i 2023. Foran ham svæver  et Nikon D5 kamera med 400 mm linse.
Andreas Mogensen på rumstationen i 2023. Foran ham svæver et Nikon D5 kamera med 400 mm linse.
Af /ESA.
Licens: Public domain

I et eksperiment udført mellem Danmarks Meteorologiske Institut, European Space Agency (ESA) og den danske astronaut Andreas Mogensen, i 2023-2024, er det ved at blive undersøgt, hvor meget mindre spredt lys, der er omkring Månen, når den observeres fra rummet, end når den observeres gennem atmosfæren.

Månen set fra Den Internationale Rumstation

I tiden omkring Nymåne tager Andreas Mogensen gentagne gange billeder af Månen fra Den Internationale Rumstation (ISS). Billederne tages, når Månen er alene på himlen (uden den blændende Sol). Andreas Mogensen har hver gang mellem 5 og 11 minutter til rådighed, fra Månen står op, til Solen også står op – eller fra Solen går ned, til Månen også går ned.

I alt skal Andreas Mogensen tage op mod 5000 billeder af nymånen. De mange gentagne billeder skal sikre, at der er statistisk materiale nok til at reducere risikoen for fejlslutninger; inden for astrofotografering kaldes denne proces at forbedre signal til støjforholdet ved addition, eller ‘stacking’.

Astrofotografer tager samtidig billeder fra Jorden

DMI og ESA koordinerer, at astrofotografer på Jorden tager billeder af Månen, samtidig med at Andreas Mogensen gør det. Det giver mulighed for at sammenstille et sæt observationer, der på én gang viser jordskinnets styrke set fra rummet, og jordskinnets styrke set igennem atmosfæren.

Resultaterne af eksperimentet bruges til at planlægge yderligere eksperimenter med egnede instrumenter til satellitter i jordkredsløb til observation af jordskinnets styrke og ændringer i denne.

Jordskinnets farve

Jordskinnets farve kan også observeres på denne måde. Jordens farve fortæller om mængden og fordelingen af plantestof på Jorden (alger i havet) og er genstand for interesse i forbindelse med studier af skove og ørkener på Jorden og ændringer i udbredelsen af disse med tiden.

Bestemmelser af Jordens albedo og Jordens farve kan være med til at forbedre klimamodeller.

Læs mere i Den Store Danske

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig