Protostjerne, tidligt stadium af en stjernes udvikling, inden de centrale kernereaktioner er begyndt. En protostjerne dannes ved sammentrækning af en interstellar gassky; herved frigøres der gravitationel potentiel energi, som delvis udsendes som stråling, delvis går til opvarmning af skyen.