Gødning er plantenæringsstoffer, som ved gødskning tilføres jorden eller udsprøjtes på afgrødeplanters blade. Tilførsel af gødning i land- og havebrug er nødvendigt for at erstatte de næringsstoffer, der føres bort med de høstede afgrøder, tabes fra jorden på grund af udvaskning eller som bindes i jordmineraler, der er utilgængelige for planter. Ved at tilføre gødning i passende mængder opnås et større udbytte og en bedre kvalitet af afgrøderne. Hele artiklen