Husdyrgødning, staldgødning, fællesbetegnelse for fast gødning, ajle og gylle fra husdyr. Se gødning.