Kloridtal, Clt, en jords indhold af klor (Cl), målt ved en standardiseret metode for kemiske jordanalyser. Målinger af klorindhold finder overvejende sted i forbindelse med oversvømmelser af saltvand. 1 Clt angiver 1 mg Cl pr. 100 g jord svarende til ca. 25 kg Cl pr. ha i pløjelagets dybde.