Ægteskabsordinans, dansk ægteskabslov, som udstedtes under Frederik 2. i 1582. Siden Reformationen i 1536 havde den nye protestantiske ægteskabsopfattelse givet anledning til usikkerhed og uens praksis hos domstole med speciale i ægteskabssager, tamperretterne. Ægteskabsordinansen, der blev den første verdslige ægteskabslov i Danmark, blev givet for at råde bod på disse forhold. En vigtig kilde til Ægteskabsordinansen er en vejledning i ægteskabssager, som teologen Niels Hemmingsen havde udgivet i 1572. Med ordinansen blev der tilvejebragt nye regler om trolovelse og skilsmisse. Reglerne blev videreført med Christian 5.s Danske Lov fra 1683 og var, hvad reglerne om skilsmisse angår, gældende ret indtil Ægteskabsloven af 1922.