Valgbestyrelse, offentlig myndighed, der bl.a. har til opgave at foretage den endelige stemmeoptælling i forbindelse med valg og folkeafstemninger. Ved folketingsvalg, EU-Parlamentsvalg og folkeafstemninger nedsættes en valgbestyrelse for hver af Danmarks 92 opstillingskredse. Medlemmerne vælges af og blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne i kommunerne i opstillingskredsen, og borgmesteren i den kommune, der har lagt navn til opstillingskredsen, er født formand. Ved kommunale og regionale valg nedsættes en valgbestyrelse for hver kommune og region, medlemmerne vælges af og blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og borgmesteren henholdsvis regionsrådsformanden er født formand.