Usurpere, (lat. usurpare, af usus brug + rapere rive til sig), tilegne sig ved (uretmæssig) brug; tilrane sig magten ved fortrængelse af den lovlige hersker.