Universitetscenter, uddannelsesinstitution, der har samme kompetence som universiteter, men i form og indhold adskiller sig fra disse. Folketinget besluttede i 1970 at oprette universitetscentre som udtryk for et ønske om, at den videre udbygning af de danske universiteter skulle ske inden for andre rammer end de traditionelle. I 1972 oprettedes Roskilde Universitetscenter (RUC), og i 1974 Aalborg Universitetscenter (AUC), siden 1997 Aalborg Universitet. Hertil kom Sydjysk Universitetscenter, oprettet i 1971 som et privat og kommunalt forskningscenter. Det indgik i 1998 i Syddansk Universitet. Universitetscentrene profilerede sig mht. både det faglige indhold, idet der skulle være plads til nye fag og fagkombinationer, og de pædagogiske metoder med vægt på tværfaglighed, projekt- og gruppearbejde.